Sociale Robots voor de zorg

MijnRobots doet sinds 2017 onderzoek en ontwikkeling aan een ecosysteem rondom en inclusief sociale robots, en bouwt en test prototypes en ontwikkelmodellen daarvoor. We doen dat voor de langdurige zorg, de zorg in ziekenhuizen en de verpleeghuiszorg. We gebruiken daarvoor de robot Pepper van Softbank Robotics in de nieuwste versie met besturingssysteem Naoqi 2.9.

Pepper strekt armIn de langdurige zorg focussen we op het creëren van een grotere zelfredzaamheid voor bewoners van instellingen. Hoe minder afhankelijk je bent van anderen, hoe beter het is. We zijn daarvoor een project gestart met Zorgorganisatie Siza. Siza biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een chronische ziekte of beperking. Binnen de cliëntengroep van Siza vallen cliënten met niet-aangeboren hersenletsel, lichamelijke beperking, multiple sclerose, autisme, ernstig meervoudige beperking en licht, matig tot ernstig verstandelijke beperking. In het bijzonder hebben we gekeken naar de ondersteuning van Pepper bij bewegingsoefeningen. In overleg met fysiotherapeuten en ergotherapeuten zijn een aantal oefeningen geselecteerd die onder begeleiding van Pepper uitgevoerd kunnen worden. Het project wordt ondersteund door OP-Oost en de Europese Unie, en uitgevoerd door studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen onder begeleiding van MijnRobots.

Pepper interviewtIn ziekenhuizen hebben we gekeken naar het evalueren van de waarde van de geleverde gezondheidszorg naar de mening van patiënten.  Patient Reported Outcome Measurements (PROMs) zijn een belangrijk hulpmiddel om de kwaliteit van de ontvangen gezondheidszorg te meten. Voor professionals in de gezondheidszorg is het afnemen van deze PROMs een tijdrovende taak en hun werklast is al hoog. Als gevolg hiervan kunnen bepaalde zorgtaken niet of minder worden uitgevoerd, zoals het praten met patiënten over hun zorgen, het opleiden van patiënten in de zelfzorg en het ontwikkelen of bijwerken van verpleegkundige zorgplannen. Sociale robots kunnen een bijdrage leveren aan de oplossing van dit probleem door zorgprofessionals te ondersteunen bij specifieke en automatiseerbare taken zoals gezondheidsstatusinterviews met behulp van bovengenoemde PROM’s.

Gezondheidsstatusgesprekken bestaan uit gegevensverzameling, gegevensinterpretatie en gedeelde besluitvorming. Een sociale robot kan de taak van het verzamelen van gegevens onafhankelijk uitvoeren en die informatie vervolgens aan de zorgverlener verstrekken. Deze kan de informatie gebruiken om de verzamelde gegevens te bevestigen, aan te vullen of goed te keuren. De effectiviteit van het gebruik van sociale robots is door MijnRobots onderzocht en dit heeft geresulteerd in een aantal toepassingen.

Robot on the beach